Socio-Religious Reformers & their Organizations

     

 

 

 

Atmiya Sabha (1815)Raja Rammohun Roy
Brahmo Samaj (1828)Raja Rammohun Roy.
Tattvabodhini Sabha (1839). Later merged withMahrishi Devendranath Tagore.
Brahmo Samaj in 1842 
Indian national Social ConferenceM.G. Ranade
Harijan Sevak SanghMahatma Gandhi
Satya Shodhak Samaj (1873)Jyotirao Phule (fight caste oppression)
Shri Narayana Dharma Partiplana YogamaShri Narayan Guru (fight caste oppression)
South Indian Liberal Federation (later becameT. Teagaraja & T.M. Nair (Self respect)
justice party & then Dravida Kazhagam) 
Prarthana Samaj (1867)Atma Ram Pandurang
Arya Samaj (1875)Swami Dayanand
Servants of India Society (1905)Gopal Krishna Gokhale (Rejected Knighthood)
Hindu Dharma Sangrakshini Sabha (1893 atChapekar Brothers – Damodar & Balakrishna.
Nasik) 
Abhinav BharatV.D. Savarkar
New India AssociationV.D. Savarkar
Anushilan SamitiAurobindo Ghose, Barindra Kumar Ghose, B.P.
 Mitra, Abinash Bhattacharya & Bhupendra Dutta
Patriotic AssociationSayyid Ahmad Khan
Muhammad Anglo-Oriental Defence AssociationSayyid Ahmad Khan
Bahiskrit Hitkarni Sabha (1924)B.R. Ambedkar
Akhil Bharatiya Dalit Varg SabhaB.R. Ambedkar

 

Leave a Reply